Aluehallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Palvelusetelisääntökirjat 1.1.2023 alkaen Kainuun hyvinvointialueella

KHVADno-2022-410

Perustelut

Palveluseteli on yksi tapa järjestää lakisääteisiä sosiaalipalveluja. Palvelusetelilain tarkoituksena on palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen sekä sen elinkeino toimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 8.7.2022/601).

Sääntökirjat ovat asiakirjoja siitä, mihin yksityinen palveluntuottaja sitoutuu, kun Kainuun hyvinvointialue hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajaksi. Sääntökirjoissa määritellään mm. palveluntuottajan tehtävät, velvollisuudet, oikeudet ja vastuut. Sääntökirjassa palveluntuottajat velvoitetaan käyttämään Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää PSOP (parastapalvelua.fi). PSOPin kautta hallinnoidaan asiakkaille palveluseteleinä ja ostopalveluina järjestettäviä palveluja. 

Palvelusetelillä asiakas hankkii palvelun valitsemaltaan Kainuun hyvinvointialueen hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin valinneiden asiakkaiden kokonaismäärä on lähes tuhat. Suun terveydenhuollossa palveluseteleitä on puolestaan käytetty tänä vuonna noin 25 000 euron edestä ja käytetyn arvon ennakoidaan nousevan ensi vuonna korotetun subvention myötä. Jotta asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut jatkuvat keskeytyksittä, on tärkeää, että yksityiset palveluntuottajat jatkavat toimintaansa myös Kainuun hyvinvointialueen käynnistyttyä. Jotta palveluntuottajat voivat jatkaa hyväksyttyinä palveluntuottajina eri palvelukokonaisuuksissa sääntökirjat tulee olla hyväksyttynä 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja asiasta antavat: toimialuejohtaja Anna-Liisa Kainulainen, puh. 044 750 2424, vs. tulosaluejohtaja Jaana Mäklin, puh. 044 710 1450 ja johtava hammaslääkäri Anni Temonen puh. 044 7970 413 sekä 1.12.2022 alkaen tulosyksikköpäällikkö, hammaslääkäri Noora Riikola, 040 645 3174  tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Lindberg, hyvinvointialuejohtaja, jukka.lindberg@kainuu.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä 1.1.2023 alkaen liitteenä olevat Ikäihmisten kotihoidon palvelusetelin, yhteisöllisen asumisen palvelusetelin sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjat, vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan, omaishoidon vapaiden palvelusetelin sääntökirjan ja suun terveydenhuollon palvelusetelin sääntökirjan.

Päätös

Hyväksyi.