Aluevaltuusto, kokous 24.4.2023

§ 26 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Aluevaltuustolle tuodaan tiedoksi:

  • Hellä-hanke tilannekatsaus
  • syksyn 2023 kokouspäivät: ma 25.9., ma 6.11., ma 18.12.

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi merkittävät asiat tiedokseen.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti aluehallituksen ehdotuksen.

Tämän pykälän aikana kokoukseen saapuivat Mari Kinnunen / etänä klo 16:27 ja Silja Keränen / etänä klo 16:32.

Tämän pykälän aikana kokouksesta poistuivat Jussi Tolonen klo 16:08, Tuomas Kettunen klo 16:08, Sari Alakurtti klo 16:21, Hannu Suutari klo 16:26, Mikko Polvinen klo 16:32, Silja Keränen klo 16:32, Riikka Seppänen klo 16:32, Paavo Enroth klo 16:34, Matti Heikkinen klo 16:42, Markku Nyman klo 16:46, Sakari Seppänen klo 16:55 ja Pasi Kilpeläinen klo 17:00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:02.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.